Proč máme přestupný rok?

Dnes je 29.1. Víte, proč tento den je jen 1x za 4 roky? Vysvětlení je celkem jednoduché a logické.

Na začátku fakta

Pro začátek si shrneme fakta, které nám pomohou objasnit, proč máme přestupný rok.

  • Jednou za 4 roky je 366 dní.
  • Rok znamená, že planeta Země oběhla kolem slunce. To trvá cca 365,25 dní.
  • V přestupný rok má únor 29 dní.

Proč ale řešíme ten nepatrný rozdíl 0,25?

Pokud bychom tento rozdíl neřešili, tak by se postupem času otočily roční období a v létě bychom měli zimu a naopak. Říkáme tomu tropický rok. Rozdílem a tedy přestupným rokem vyrovnáváme nesoulad mezi tropickým a kalendářním rokem.

Jen pro zajímavost, za jak dlouho si myslíte, že by se roční období obrátily? Za našeho života by se to nestalo. „Odchylka posunuje kalendáře o jeden den každých přibližně 128 let.“ (Wikipedia.org, 2024) V minulosti se tato nepřesnost řešila hlavně z náboženských důvodů, aby se dal přesně určit datum Velikonoc a tedy poslední dny Ježíše Krista.

Přestupný rok a prodloužení měsíce února

Tento nesoulad se řešil v době Juliuse Caesara a ta se v nastavila se pravidla přestupnosti – jednou za 4 roky se rok prodloužil o 1 den. V té době se slavil poslední den v roce právě 28. února, a proto se na přestupný rok připadal jeden den navíc právě na 29. února.

Kdy se pravidla přestupnosti promítla na území Českých zemí?

V Česku se pravidla přestupnosti začala řešit až díky pražskému arcibiskupovi Martinu Medekovi z Mohlenice, který „oznámil změnu data ze 14. na 25. listopadu 1582. Jeho návrh však protestantsky smýšlející obyvatelstvo, šlechta i astronomové odmítli. V roce 1583 přijetí nového kalendáře zamítl i zemský sněm.“ (wikipedia.org, 2024)

Reformu se nakonec povedlo prosadit díky Rudolfu II., změna data nakonec proběhla z 6. ledna 1584 na 17. února 1584. „Ve Slezsku byla změna provedena z neděle 12. ledna na pondělí 23. ledna 1584.“ (wikipedia.org, 2024)

To je k přestupnému roku všechno. Na internetu se můžete dočíst mnoho podrobnějších informací, takže pokud vás to zaujalo, najděte si více.

Věděli jste všechny tyto informace o přestupnosti nebo pro vás něco bylo novinkou?

Úvodní obrázek byl vytvořen umělou inteligencí, zdroj obrázku.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.