Seriál významné ženy – Marie Curie-Skłodowská

Další díl seriálu časopisu Sidonie bude o významné vědkyni a fyzičce. Po celém světě je známá její teorie radioaktivity a také objevení chemických prvků radia a polonia.

Mládí

Marie Skłodowská se narodila 7. července 1867 ve Varšavě v Polsku. Narodila se do rodiny z nižší šlechty. V deseti letech ji umřela sestra a matka. Finanční situace v rodině nebyla dobrá a tak Marie musela vydělávat na živobytí doučováním. Gymnázium dostudovala v roce 1883 a v roce 1891 složila jako první žena v historii příjímací zkoušky na fakultu fyziky a chemie na pařížskou Sorbonnu, kam se také přestěhovala.

V roce 1893 složila diplomovou zkoušku z fyziky a v roce 1894 z matematiky. V tomto roce začala pracovat jako laborantka pro Lippmannovy závody, dostala přidělený sklad, ze kterého si vytvořila laboratoř.

Manželství a výzkumy

V roce 1894 se poznala s budoucím manželem Pierrem Curiem, se kterým se nakonec vdala v roce 1895. Byl to osudový muž, se kterým mohla Marie sdílet své nadšení pro vědu a díky vědě se spolu také sblížili. Společně s manželem prožívali mimo výzkumy i šťastný rodinný život. Narodily se jim dvě dcery.

Pierre pracoval pro vědeckou laboratoř Bequerela a ten nabídl Marii možnost napsat doktorskou práci o uranových rudách a radioaktivitě. Marie nabídku přijala a nadšeně se pustila do bádání. Její manžel podporoval nadšení, a nakonec se k ní připojil také.

Během zkoumání zjistili, že příčinou radioaktivity musí být nějaký prvek zářící více než uran. V roce 1898 společně objevili polonium, ještě téhož roku následoval prvek radium, díky čemuž mohli již popsat důsledek rozpadu jádra atomu. Výsledky jejich výzkumů objevovali nové možnosti využití především v medicíně.

V roce 1906 zemřel Pierre při nehodě s povozem. Tato ztráta Marii velmi ovlivnila, přišla o svou spřízněnou duši. Marie dostala nabídku převzít místo po jejím maželovi na pařížské Sorbonně, díky tomu byla finančně zajištěna a mohla ve výzkumu pokračovat.

Zdroj obrázku: pixabay.com

Nobelova cena

V roce 1903 byla Marii udělena jako první ženě Nobelova cena za fyziku, díky které její manžel dostal místo na univerzitě v Sobronně.

Druhou Nobelovu cenu za chemii získala Marie v roce 1911. Tato cena přispěla k založení Ústavu pro radium.

První světová válka a pojízdné rentgenové vozy

Během první světové války se snažila Marie pomoci, kde se dalo. Navrhla pojízdné rentgenové vozy a v polních podmínkách pomáhala vyšetřit více než milion vojáků.

Marie umírá 4. července 1934 na leukemii způsobenou pravděpodobně díky kontaktu s radioaktivními látkami, se kterými přišla za celý svůj život do styku, a to bez ochranných pomůcek.

Zfilmováno

Moc hezké zpracování jejího životopisu můžeme nalézt ve filmu Radioaktivita z roku 2019. Ve filmu můžete vidět, jak úmorná byla ruční práce, při které objevili nové prvky nebo je zde i shrnuto, za které vynálezy vděčíme právě Marii a Pierrovi.

Foto: pixabay.com. Děkujeme za poskytnutí úvodního obrázku zdarma, celý zdroj je pod tímto odkazem.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.