Stromů stín

(Obraz) Spočinuli na chladné trávě pod košatou korunou statné lípy. Větve stromu byly obsypány sytě zelenými listy a svěžími květy, které opojně voněly. Strom byl v plném rozpuku. Včely přilétaly, aby popadly pár neviditelných zrníček pylu a zase odletěly. Kouzelnice. Promění ho v med. A tím se přece sladí lipový čaj… Podíval se do majestátné koruny stromu….

Celý článek