Víte, co je to parentifikace?

Víte, co je to parentifikace a jaká jsou její úskalí? To a možná trochu více se dneska dozvíte.

Parentifikace

Velmi zjednodušeně lze říci, že rodič se vzdává některých svých povinností a přesouvá jejich plnění a zodpovědnost za ně na dítě. Dítě na sebe tedy bere roli rodiče. Jak konkrétně je potom na dohodě v jednotlivých rodinách. Někdy se jedná o soubor mnoha činností typických pro rodiče, někdy pouze pár z nich.

Kdy v rodinách nastává parentifikace?

Často se to děje např. při nenadálých událostech, smrti v rodině nebo rozvodu rodičů. Rodič při takových situacích ztrácí svou typickou roli a toto prázdné místo musí vyplnit dítě.

Velmi často se parentifikace děje v hodně početných rodinách. Tehdy není rodič schopen obstarat všechny děti, a tak jsou většinou pověřeni starší sourozenci, aby těm mladším pomáhali. Zde platí zásadní pravidlo – starší sourozenec nesmí přejímat roli rodiče dlouhodobě!

Krátkodobá parentifikace

Pokud dítě přejímá zodpovědnost za určité činnosti krátkodobě, tak to pro něj může být výzva. Může ho to povzbudit ke kreativitě a pomůže mu to vyzkoušet si něco nového. Učit se zodpovědnosti. K takové situaci dochází např. při nemoci někoho v rodině.

Případná dlouhodobá parentifikace může mít negativní vliv na budoucí psychické zdraví dítěte.

Jaké úkoly může dítě přejímat?

Existují dvě podoby parentifikace – instrumentální a emocionální.

Pokud mluvíme o instrumentální parentifikaci, tak dítě přejímá povinnosti týkající se běžného chodu rodiny, jako je zajištění nákupu, příprava večeře nebo úklid.

Další možností je emocionální parentifikace. Dítě bude plnit funkci podpory pro druhé nebo bude pomáhat řešit konflikty v rodině. Tento druh však může být pro dítě hrozbou.

Pokud máme děti, tak se vždy snažme vést je k zodpovědnosti, ale ne na úkor toho, že na ně budeme přesouvat neustále dospělácké úkoly, které by jim mohly „vzít dětství“ a mít neblahý vliv na jejich zdraví v budoucnu.

Znáte pojem parentifikace a setkali jste se s ním ve svém životě?

Úvodní obrázek: pixabay.com


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.