Učte děti cizí jazyky od plínek, jednou vám poděkují

Doby, kdy si člověk vystačil s angličtinou, jsou dávno pryč. Současní zaměstnavatelé kladou požadavky na formální vzdělání, ale i jazykovou vybavenost. Dobrá angličtina je základ, druhý jazyk nutností a třetí výhodou. Vhodné je proto začít s učením cizích jazyků co nejdříve, protože dětský mozek dokáže vědomosti absorbovat jako houba, není tedy od věci začít s výukou prvního cizího jazyka doslova od plínek.

Nenásilně a hrou

A jakou formu vzdělávání vybrat? U nejmenších a malých dětí se nedá mluvit přímo o vzdělávání, ale o seznamování se s cizím jazykem pomocí her a běžných životních situací. Dětem tak bude další jazyk znít přirozeně. Dobré je začít s jednoduchými říkankami, básničkami, ideální jsou dětské písničky, které mají jednoduchý rytmus. Děti si tím přirozeně osvojují výslovnost a nasávají první slovíčka i gramatické jevy. Taková výuka může probíhat za pomoci rodičů nebo sourozenců.

sidonie-casopis.cz_jsfan_cz_01

První kurzy pro předškoláky

V předškolním věku je vhodné děti zapojit do kurzů angličtiny pro nejmenší, které se konají pod odborným dohledem lektorů a učitelů a mají danou formu. Kromě jednotného rámce je důležitá pravidelnost, dětem je nutné písničky, říkanky nebo krátká videa pouštět i doma, aby si mohly osvojit nové vědomosti a zbavit se případného ostychu z mluvení jiným jazykem. V angličtině je rozšířená výuka pro nejmenší pomocí metody Wattsenglish, která probíhá za pomoci výtečných učebnic WOW!, které jsou pochopitelné dětem i rodičům.

Raději francouzštinu?

Je prokázáno, že v raném věku mají děti větší kapacitu učení a paměti, jsou mnohem spontánnější a dokáží lépe napodobovat výslovnost. Současně dětský mozek je schopen se naučit i více jazyků zároveň, proto by se rodiče neměli bát přihlásit své děti i do kurzů francouzštiny pro děti a dospělé. Už jen s ohledem na to, že s věkem se schopnost učit se cizí jazyky snižuje a naučit se cizí jazyk v dospělosti stojí mnohem více úsilí a energie než v dětském věku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.