Chvála chvále, když je zač!

O potřebě zdravého sebevědomí se dočteme leckde. Jsme nabádáni k jeho upevňování . K osvojení si dovednosti prezentovat se dostatečně sebevědomě. Za účelem potřeby přesvědčit okolí o svých kvalitách, z důvodu optimálního sebeprosazení. Ovšem snadno proveditelný návod , jak na to, obvykle chybí. Všimli jste si?

Celý článek