Svatba versus život na psí knížku

Dříve rarita, dnes naprosto nic neobvyklého řeč je o nesezdaných párech žijících takzvaně na hromádce. Výjimkou nejsou ani nemanželské děti, které byly dříve naprosté tabu. Proč se lidé vyhýbají svatbě? Je manželství opravdu jen přežitek a kus bezvýznamného papíru anebo se za ním skutečně skrývá mnohem více?

Jistota versus volnost

Ačkoliv je v dnešnídoběspolečnost k volnému soužitímnohem tolerantnější, pohled na svatbu a manželstvíji rozděluje do dvou skupin. Prvníz nich si můžeme pojmenovat příkladnějako “tradiční”, neboťmanželstvíbere jako instituci, kterámázajistit rodiněurčitýpocit jistoty a bezpečí. Ano, máji zabezpečit. Tento prvek bohužel v případěživota “na psíknížku”de facto chybí. Odpůrci by mi mohli oponovat, že k tomu, aby svou “rodinu”zajistili, žádnýpapír nepotřebují. Bohužel to tak úplněnení. Ne vždy tento vztah vydržía ne vždy se pár rozejde v rámci dobrých vztahů. Problémy se zabezpečením nejsou tedy žádnou výjimkou.

Manželstvím dáváte rovněžnajevo, že to s partnerem myslíte skutečněvážně. Samozřejměto neznamená, že kdyžnemáte na ruce snubníprstýnek, vášvztah nemážádnou váhu. To určitěne. Nicméněsi je důležitépředstavit i třeba nepříjemnějšísituace, kterése čas od času bohužel takéstávají. Co kdyžjeden z vás skončínečekaněv nemocnici? Je třeba si uvědomit, že vy nebudete mít vůbec žádnýnárok na jakoukoliv informaci. V horším případěmůže takéjeden z partnerůzemřít. Co se stane s tím druhým? Kroměpsychickéújmy se bude muset vyrovnat i s dalšími (nemalými) problémy, jako jsou například finance či společnýmajetek.

Čtěte také: Svatby a svatbičky nejsou pro mámy a babičky

Finance versus životní událost

Bohužel jedním z důvodů, pročněkteřísvatbu odmítají, je jejífinančnínákladnost. Mnoho párůraději investuje peníze, kteréby stála svatba, do společného bydlení. Svatba je přitom událostí, o kterých většina žen sníužod dětských let. Představujísi, jakésvatebníšaty budou mít i to, jak je jejich otec povede k oltáři. Ano, svatba mákroměpraktických výhod především symbolickývýznam. (Svatba ale může vypadat i jinak.)

Je romantickým vyznáním se před rodinou a nejbližšími přáteli, že k soběs partnerem patříte a že to spolu skutečněmyslíte vážně. A co si budeme povídat, manželstvím dáváte rovněžnajevo, že ve vás dva i vášvztah věříte. Možnávás i více donutío problémech mluvit a snažit se vše řešit společnými silami. Z manželstvíse přece užtak snadno neutíká, nebo je to rozhodněmnohem komplikovanější. Navíc, jak užjsme výše naznačili, zákon nemyslína páry žijícína hromádce, cožs sebou v případěrozchodu mnohdy přinášíi řadu problémůspojených s dělením majetku či placením výživného na děti.

Přežitek versus módní trend

Je ale manželstvískutečněpřežitkem nebo jde jen o dočasnou módu? Kdyžse kolem sebe podíváme, určitěnajdeme hned několik párů, kteříspolu žijítřeba i deset let “jen tak vedle sebe”, někteřídokonce užmajíi děti. Aťzapneme televizi či otevřeme časopis, všude vidíme známétváře, z nichžna hromádce žije kde kdo. Často se rovněžsetkáváme s tím, že lidése nechtějíbrát z toho důvodu, že majíkolem sebe řadu zkrachovalých manželstvía oni se zkrátka jen snažíbýt opatrnější. Jako je ale každýčlověk unikát, tak i každýpár je jinýa to, že to nevyšlo například vašim rodičům, neznamená, že byste právěvy nemohli prožít spokojenémanželství. A konec konců, znáte přísloví“Risk je zisk”?

Pokud si to shrneme, manželstvíje svazek, kterýs sebou nese zejména praktickévýhody, co se týče zabezpečenírodiny. Soužití“na psíknížku”zase umožňuje určitou volnost a pocit, že můžete kdykoliv odejít, neboťvás nesvazuje žádnýpapír. Co je ale správné? Na tuto otázku si musíodpovědět každýsám.

V případě, že někde v koutku duše sníte o svém velkém dni, svěřte se partnerovi. Často jsou to totižprávěmuži, kteřínechtějívztah posunout směrem k manželskému stavu. V případě, že se rozhodnete svůj vztah přece jen zpečetit svatbou, bude se vám hodit dostatek inspirace pro váš svatební den.

Autorkou článku je Kateřina Doul.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.