Pátrání po předcích: Dobrodružství z matrik odhalí zástupy našich předků

pátrání po předcích ho dovedla zvědavost po vlastní rodové historii. V současné době genealog Lukáš Paleček pomáhá i ostatním zájemcům zjišťovat, kdo byli jejich předci. Tráví čas v matrikách, prochází dokumenty psané starým písmem a objevuje rodové zajímavosti a skvosty. 
Zhotovení základního vývodu z předků nebo rodokmenu není nákladné – klienti si ho objednávají pro své příbuzné třeba jako dárek k narozeninám nebo k Vánocům. Odhalení bývají často skutečně unikátní. Sama jsem s překvapením hleděla na to, jak se moji předci po matčině i otcově linii vyvíjeli, jak se z nich stávali sedláci, jaké měli náboženské vyznání, v kolika letech se brali a kdy mívali děti. Nejen to je přitom možné díky genealogii zjistit.

Co vás ke genealogii, tedy vytváření rodokmenů, přivedlo?

V naší rodině se po generace tradovalo, že naším dávným předkem byl Jan Paleček, který vešel do historie jako šašek a rádce krále Jiřího z Poděbrad. Tato rodinná legenda mě přivedla už v dětství k zájmu o historii našeho rodu. Sám jsem se v pátrání po předcích našeho rodu dostal až do roku 1552. Nepodařilo se mi ale zatím prokázat či vyvrátit pravdivost této legendy. Můj motiv pro pátrání po předcích není ojedinělý. Sám se u svých klientů setkávám například s tím, že se v rodině traduje příbuznost s významnými historickými postavami či šlechtickými rody. Genealogie umožňuje tyto legendy s velkou přesností objasnit. Jak je známo, otec ale nikdy nebývá stoprocentně znám. (Směje se.) Existují ovšem i matriky nelegitimních potomků, kde si církev vedla jména skutečných otců.

Do jakého období se u svých klientů běžně při pátrání po předcích dostanete?

Většinou to bývá minimálně polovina 18. století. Není ale výjimkou dohledání předků i hluboko v 17. století. Záleží vždy na tom, zda se v příslušné lokalitě dochovaly matriční knihy nebo zda existuje dostatek vedlejších archivních pramenů. Vše se pochopitelně odvíjí i od toho, zda předkové vlastnili nějaký majetek či se zapsali do historie nějakým zvláštním způsobem.

Co vám osobně pátrání po předcích přineslo?

Původně jsem si nemyslel, že je možné dostat se při pátrání po předcích tak daleko do historie. Praktická genealogie je nesmírně zajímavá a někdy až napínavě dobrodružná. Souvisí to s osudy jednotlivých předků, které se odehrály na pozadí historických událostí, jež známe. Vedle objevování předků, jejich profesí a míst spojených s jejich životy člověk může z některých archivních pramenů získat docela slušnou představu o povahových rysech, zájmech a schopnostech těchto osob. Je zajímavé zjistit, že vaše povaha nebo vaše zájmy, které nikdo z rodiny nemá, jsou téměř identické s některým z vašich předků, a to třeba narozeným i před více než sto lety.

Jak se člověk stane genealogem. Existují nějaké kurzy, školy apod.?

Já osobně jsem se k praktické genealogii propracovával v průběhu řady let. Je ale pravdou, že dnes je již možné absolvovat odborné kurzy o rodopisu, které pořádá například Česká genealogická a heraldická společnost v Praze, jíž jsem rovněž členem. Školitelé jsou v těchto případech zkušení členové, kteří mají za sebou mnoho roků či dokonce několik desetiletí zkušeností. Genealogie prostě není pouze o procházení matrik. Nezbytná je také znalost ostatních archivních pramenů, při jejichž studiu je například nutná povědomost o vývoji a dějinách veřejné správy. Určitě se hodí znalost čtení starých písem, je potřeba zorientovat se v církevních záležitostech a využijete i základní znalost německého a latinského jazyka. V neposlední řadě je důležité umět dávat nalezené informace do souvislostí.

Co když se rozhodnu nechat si zpracovat rodokmen. Co budu potřebovat?

Rodokmen je pouze jedním z možných výstupů praktického rodopisu neboli genealogie. V tomto případě se jedná o vyhledání všech mužských potomků, tedy nositelů příjmení jednoho z předků.

Vedle rodokmenu je však možné nechat si zpracovat též rozrod, tzv. strom života, nebo vývod z předků. Strom života je zjištění všech mužských i ženských potomků jednoho z předků. U rodokmenu a rozrodu se tedy nejprve zjistí nejstarší předek a od něho se pak pátrá po potomcích směrem k současnosti. U vývodu z předků je tomu přesně naopak.

Pro zahájení genealogické práce je zapotřebí znát místo a datum narození osoby, jejíž předci mají být dohledáni. Tento údaj by měl být zhruba sto let starý. Důvodem je skutečnost, že matriky narozených, jež jsou mladší než sto let, nebývají zpravidla přístupné, nejsou tedy uloženy ve veřejných archivech. Existuje však způsob, jak tuto bariéru překonat. V případě potřeby je možné, aby žijící potomek dané osoby zašel na příslušný matriční úřad a sám tyto údaje v matrice vyhledal, nebo k této činnosti zmocnil genealoga.

Dobře. Pokud mě zajímá, jaké předky měl můj dědeček, protože mi o svém otci ani dědovi nevyprávěl, jaký údaj konkrétně potřebujete?

Podívejte se doma, zda nemáte jeho rodný nebo křestní list, popřípadě oddací či úmrtní list. Z něho vyčtete datum a místo narození dědečka a jména jeho rodičů. Tento údaj je postačující, v případě, že se dědeček narodil zhruba před sto lety, protože matriky už budou veřejně přístupné.

Na kolik by mi vyšlo vyhledání předků mého dědečka?

Pokud vám bude stačit zpracování vývodu z předků v přímé otcovské linii, to znamená zjištění údajů o rodičích vašeho dědečka, rodičích jeho otce atd., pak se v případě, že jsou potřebné matriky digitalizované, cena pohybuje do 3 000 korun. K základním zjištěným údajům patří zpracování genealogického diagramu, tedy znázornění příbuznosti a dalších informací z matričních záznamů. Pro věrohodnost a případné další dohledání je v ceně i soubor skenů zápisů v matrikách a zvláštní seznam s informacemi o matričních zdrojích. V dalších případech je cena stanovena dle hodinových sazeb, a to vždy po předchozí dohodě s klientem.

Kdo patří k vašim klientům, resp. kdo má o podobné služby zájem?

Jedná se o široké spektrum zájemců – mám klienty z řad vysokoškolsky vzdělaných lidí, podnikatelů, manažerů, ale i řemeslníků. Pozoruji, že zájem o genealogii u lidí narůstá v zásadních okamžicích jejich života – například někteří klienti se rozhodli nechat si zpracovat rodokmen poté, co se jim narodilo dítě. Jiní začínají pátrat po předcích třeba až v důchodovém věku, kdy hledají své kořeny. Občas se stává, že se na mě obrátí ve chvíli, kdy se jim už nedaří pátrat po předcích dále do historie. V takovém případě navazuji, pokud je to možné, na jejich práci a zpravidla se mi podaří proniknout dále.

Nevěnujete se pouze pátrání po předcích. Jaké jsou vaše další služby?

Jednou ze služeb, které poskytuji jako jeden z mála v České republice, je zpracování historie starých domů z hlediska narozených a zemřelých osob v daném místě. Stává se mi, že mladí lidé, kteří si pořídili starou roubenku nebo mlýn, se snaží tímto způsobem objevit historii místa. U zpracování historie místa je téměř nepřekročitelnou časovou hranicí doba, kdy došlo k zavedení čísel popisných, což bylo ve druhé polovině 18. století. Kolikrát je až s podivem, kolik lidí se narodilo či zemřelo v průběhu dvou staletí v jednom domě a kolik lidských životů zde bylo prožito.

Medailonek: Lukáš Paleček, genealog

Genealogii se věnuje od roku 2004. Je členem České genealogické a heraldické společnosti v Praze. Objednat si u něho můžete zpracování rodokmenu nebo historie starého domu. Více informací o službách najdete na www.patranipopredcich.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.